I. Postanowienia og贸lne

 1. Polityka prywatno艣ci okre艣la, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane s膮 dane osobowe U偶ytkownik贸w niezb臋dne do 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 za po艣rednictwem serwisu internetowego alphagym.pl (dalej: Serwis).
 2. Serwis zbiera wy艂膮cznie dane osobowe niezb臋dne do 艣wiadczenia i rozwoju us艂ug w nim oferowanych.
 3. Dane osobowe zbierane za po艣rednictwem Serwisu s膮 przetwarzane zgodnie z Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustaw膮 o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

II. Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest Alpha Gym sp. z o.o., z siedzib膮 w Mechanik贸w 20, 65-119 Zielona Go虂ra, REGON 387987740, NIP 973107543, adres poczty elektronicznej: info@alphagym.pl (dalej: Administrator).

III. Cel zbierania danych osobowych

 1. Dane osobowe wykorzystywane s膮 w celu:
  • rejestracji konta i weryfikacji to偶samo艣ci U偶ytkownika,
  • umo偶liwienia logowania do Serwisu,
  • realizacji umowy dotycz膮cej us艂ug i e-us艂ug,
  • komunikacji z U偶ytkownikiem (livechat, formularz kontaktowy itp.)
  • wysy艂ki newslettera (po wyra偶eniu zgody U偶ytkownika na jego otrzymywanie),
  • prowadzenia systemu komentarzy,
  • 艣wiadczenia us艂ug spo艂eczno艣ciowych,
  • promocji oferty Administratora,
  • marketingu, remarketingu, afiliacji,
  • personalizacji Serwisu dla U偶ytkownik贸w,
  • dzia艂a艅 analitycznych i statystycznych,
  • windykacji nale偶no艣ci,
  • ustalenia i dochodzenia roszcze艅 albo obrony przed nimi.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezb臋dne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalno艣ci Serwisu.

IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator mo偶e przetwarza膰 dane osobowe U偶ytkownika: imi臋 i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP.

V. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe U偶ytkownik贸w b臋d膮 przetwarzane przez okres:

 • gdy podstaw膮 przetwarzania danych jest wykonanie umowy 鈥 do momentu przedawnienia roszcze艅 po jej wykonaniu,
 • gdy podstaw膮 przetwarzania danych jest zgoda 鈥 do momentu jej odwo艂ania, a po odwo艂aniu zgody do przedawnienia roszcze艅.

W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszcze艅 o 艣wiadczenia okresowe i roszcze艅 dotycz膮cych prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej 鈥 3 lata (je艣li przepis szczeg贸lny nie stanowi inaczej).

VI. Udost臋pnianie danych osobowych

 1. Dane osobowe U偶ytkownik贸w mog膮 by膰 przekazywane: podmiotom powi膮zanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom wsp贸艂pracuj膮cym z Administratorem np. firmom obs艂uguj膮cym e-p艂atno艣ci, firmom 艣wiadcz膮cym us艂ugi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.
 2. Dane osobowe U偶ytkownik贸w nie b臋d膮 przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

VII. Prawa U偶ytkownik贸w

 1. U偶ytkownik Serwisu ma prawo do: dost臋pu do tre艣ci swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofni臋cia zgody w ka偶dej chwili (co nie ma wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgod臋 przed jej cofni臋ciem).
 2. Zg艂oszenie o wyst膮pieniu przez U偶ytkownika z uprawnieniem wynikaj膮cym z wymienionych praw nale偶y przes艂a膰 na adres info@alphagym.pl
 3. Administrator spe艂nia lub odmawia spe艂nienia 偶膮dania niezw艂ocznie 鈥 maksymalnie w ci膮gu miesi膮ca od jego otrzymania.
 4. U偶ytkownik ma prawo z艂o偶y膰 skarg臋 do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, je艣li uzna, 偶e przetwarzanie narusza jego prawa i wolno艣ci (RODO).

VIII. Pliki cookies

 1. Serwis zbiera informacje za pomoc膮 plik贸w cookies 鈥 sesyjnych, sta艂ych i podmiot贸w zewn臋trznych.
 2. Zbieranie plik贸w cookies wspiera poprawne 艣wiadczenie us艂ug w Serwisie i s艂u偶y celom statystycznym.
 3. U偶ytkownik mo偶e okre艣li膰 zakres dost臋pu plik贸w cookies do swojego urz膮dzenia w ustawieniach przegl膮darki.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 1. Dane U偶ytkownik贸w nie mog膮 by膰 przetwarzane w zautomatyzowany spos贸b tak, 偶e na skutek tego mog艂yby zapa艣膰 wobec nich jakiekolwiek decyzje.
 2. Dane U偶ytkownik贸w mog膮 by膰 profilowane celem dostosowania tre艣ci i personalizacji oferty po wyra偶eniu przez nich zgody.

X. Postanowienia ko艅cowe

 1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatno艣ci, przy czym prawa U偶ytkownik贸w nie zostan膮 ograniczone.
 2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi si臋 w formie komunikatu dost臋pnego w Serwisie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatno艣ci obowi膮zuj膮 przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.